Workshops en Retraites

Persoonlijke retraite

Ben je toe aan rust?
Wil je in contact zijn met paarden en natuur?
Om de verbinding met jezelf te verdiepen?
En het vertrouwen in de natuurlijke flow van het leven te vergroten?

Bij Wild Horses is het op kleine schaal mogelijk om een persoonlijke retraite te volgen. Je verblijft minimaal een week of langer (in overleg) bij Wild Horses en volgt gedurende je verblijf het ritme van de natuur en de kudde paarden.

Je hebt gedurende de retraite de beschikking over een kleine slaapkamer, privé badkamer en keukentje. Daarnaast is er een workshopruimte voor meditatie en yoga en ben je in intiem contact met de paarden. Je bent gedurende de retraite onderdeel van de kudde.

De retraite is bedoeld om jezelf te ontmoeten op een diepere laag. Stilte, rust en ontspanning zijn hierbij een belangrijke sleutel. Je trekt je echt even terug in jezelf, maar krijgt hierbij een lichte structuur aangeboden, zodat je kunt landen in jezelf en je kunt overgeven aan dat wat in beweging wilt komen, losgelaten of getransformeerd wilt worden tijdens deze week. 

Een persoonlijke retraite kies je bijvoorbeeld als je merkt dat je vastloopt, je weinig energie hebt en geen richting voelt, je veel piekert en niet los kan komen van je zorgen, je veel (emotionele) spanningen hebt, je behoefte hebt aan verstilling en rust en jezelf wilt ontmoeten op een diepere laag en door de ogen van de paarden (sessies met de paarden behoren tot de mogelijkheden).

Dompel je onder in de natuur en de wijsheid van de paarden. En laat je meenemen naar binnen.  

Personal retreat


Do you need some rest?
Do you want to be in contact with horses and nature?
To deepen the connection with yourself?
And to increase trust in the natural flow of life?

At Wild Horses it is possible to follow a personal retreat on a small scale. You stay at Wild Horses for at least a week or longer (in consultation) and follow the rhythm of nature and the herd of horses during your stay.

During the retreat you have access to a small bedroom, private bathroom and kitchenette. In addition, there is a workshop room for meditation and yoga and you are in intimate contact with the horses. You are part of the herd during the retreat.

The retreat is meant to meet yourself on a deeper level. Silence, rest and relaxation are an important key here. You really withdraw into yourself for a while, but you are offered a light structure, so that you can land in yourself and surrender to that which wants to be moved, released or transformed during this week.

You choose a personal retreat, for example, if you notice that you are getting stuck, you have little energy and no direction, you worry a lot and cannot get rid of your worries, you have a lot of (emotional) tensions, you need stillness and rest and want to meet yourself on a deeper level and through the eyes of the horses (sessions with the horses are possible).

Immerse yourself in nature and the wisdom of the horses. And let it take you inside.

0
    0
    Jouw bestelling
    Je hebt nog geen bestellingenTerug naar de website