Workshop Wild Healing Journey 14 januari 2022

195,00 incl BTW

Workshop Wild Healing Journey

Transformatie met behulp van yoga en paarden, ontdek de natuur in jezelf.

 • Voel je je gestagneerd, uit balans, onzeker en/of onrustig?
 • Wil je graag overtuigingen transformeren en gedachtenpatronen doorbreken?
 • Ben je op zoek naar contact met jezelf, paarden en de natuur?

Schrijf je dan in voor deze inspirerende transformatieve workshop. Wij begeleiden je zorgvuldig door jouw proces met behulp van yoga en in contact met de natuur en de paarden.

5 in stock

Category:

Workshop Wild Healing Journey

Transformatie met behulp van yoga en paarden, ontdek de natuur in jezelf.

 • Voel je je gestagneerd, uit balans, onzeker en/of onrustig?
 • Wil je graag overtuigingen transformeren en gedachtenpatronen doorbreken?
 • Ben je op zoek naar contact met jezelf, paarden en de natuur?

Schrijf je dan in voor deze inspirerende transformatieve workshop. Wij begeleiden je zorgvuldig door jouw proces met behulp van yoga en in contact met de natuur en de paarden.

Tijdens deze workshop ervaar je:

 • de helende kracht van paarden en de natuur
 • oefeningen om gestagneerde emoties en energie te bevrijden
 • oefeningen met de elementen zoals vuur, water, aarde, lucht en ruimte buiten ons en in ons
 • fysieke beweging, ademwerk, visualisatie, kleuren en geluid, van waaruit we langzaam naar een meer meditatieve staat zullen bewegen.

Dit alles om meer ruimte te ervaren in ons hoofd, door meer en meer in contact te komen met ons fysieke en energetische lichaam. We bewegen vanuit waar jij in het moment bent.

Maruti en Jubine hebben beide veel ervaring om zowel op individueel niveau te werken binnen in een groep. Of je nu een beginner bent wat betreft yoga en energetisch/somatisch werk of al een meer bekend, we begeleiden je om in verbinding te komen.

Je leert te herkennen wanneer jouw energie geblokkeerd is in jouw lichaam en hoe je deze gestagneerde energie weer kunt bevrijden.

Paarden helpen je door dit loslatingsproces heen met hun onvoorwaardelijke aanwezigheid. Ze helpen je om in je lichaam te zijn met alles wat er is. Paarden laten op natuurlijke wijze energie vrij bewegen door hun lichaam; ze zetten de energie niet vast. In hun aanwezigheid leren we om van de overlevingsstand weer terug naar ontspanning te bewegen. Levensenergie kan weer vrij stromen en het leven ontvouwt zich weer moeiteloos in het hier en nu.

Mocht je wat angst ervaren om met paarden te zijn, laat dan deze workshop een uitnodiging zijn om te onderzoeken wat achter deze angst zit, zodat je jezelf hiervan kunt bevrijden. We zorgen hierbij voor een veilige setting.

Deze workshop helpt jou om:

 • patronen in je lichaam los te laten, zowel op fysiek, emotioneel als mentaal vlak
 • om emoties op een gezonde en natuurlijke manier toe te laten
 • met jouw angsten te kunnen zijn en om te herkennen wat er achter jouw angsten

Programma:

 • Openingsceremonie
 • Persoonlijke paardencoachingssessies
 • Healing yoga practices
 • Feeding your demons practice
 • Afsluitend vuurritueel

Tijden:

10:00 – 17:00

Kosten:

195 euro, inclusief een vegetarische lunch, warme dranken, gezonde snacks etc.

Aantal deelnemers en locatie:

We werken in een kleine groep, maximaal 8 deelnemers met 2 trainers, Maruti van Borgs Movement en Jubine Nijmeijer van Wild Horse Coaching. Deze workshop vindt plaats bij Wild Horse Coaching, een besloten plek in de natuur waar 6 paarden samenleven in een kudde. Omringd door de geluiden van de natuur en in de aanwezigheid van de kudde stemmen we ons af op ons eigen lichaam. We zijn weer aanwezig in ons eigen lichaam en kunnen ruimte, licht en warmte toelaten. Behoeften van ons allemaal, zeker in deze veranderende tijden.

Over Maruti:

Voor Maruti yoga is haar leven. Zij had yoga nodig om te helen en om helder te kunnen zien. Alles wat ze geleerd heeft vanuit de yoga leringen en van het leven heeft haar in staat gesteld om volledig te leven. Vanuit hier deelt Maruti liefdevol haar ervaringen met jou; ze heeft geleerd om werkelijk te luisteren. Ingeborg heeft vele verschillende technieken bestudeerd vanuit diverse bronnen, zoals Hatha Yoga, Tai Chi, Qigong, Tibetan Buddhist Practices.

Over Jubine:

Jubine heeft in 2012/2013 de opleiding tot systemisch paardencoach afgerond. Tegelijkertijd kwam yoga in haar leven. Inmiddels is zij een zeer ervaren en gecertificeerd paardencoach. In de loop van de jaren heeft zij een somatische en energetische aanpak geïntegreerd in haar werk als paardencoach. Ze heeft in haar eigen proces geleerd om onvoorwaardelijk aanwezig te zijn. Vanuit hier deelt ze haar ervaringen, zodat je in alle veiligheid (traumatische) spanning kunt ontladen met behulp van de paarden.

* Engelse vertaling *

Workshop Wild Healing Journey

Transformation through yoga and horses, discover nature as you are.

 • Do you feel stuck, unbalanced, insecure or anxious?
 • Do you wish to transform beliefs and break through repetitive patterns?
 • Do you long for connection with yourself, horses and nature?

Then join this inspiring transformative workshop! We guide you with care through your process together with yoga, nature and the horses.

During this workshop we use various ways to connect to the different layers of our physical and energetical body and to allow space in the mind. This includes:

 • healing practices/coaching with the horses
 • practices of ancient wisdom to liberate emotions and stuck energy
 • practices with the elements like fire, water, earth, air and space so that we recognize and learn how they work inside of us.
 • physical movement, breath, visualization, colors and sounds, from where we move slowly into a more meditative state.

By learning to recognize blocked energy and how to set it free, the body will remember how to be open again. Horses help you through this process with their loving unconditional presence so you can find your true ground. Horses by nature let energy move freely through their bodies without blocking it. In their presence we learn to move from a state of survival mode to a liberated state of natural being.

Lifeforce will flow freely and life becomes free and opens up to you in an effortless effort. It might be you have some fears to be with horses, maybe this can be an invitation to come explore what is behind the fear and free yourself from this. We provide a safe space.

This workshop will help you to:

 • Release patterns of the body- physical- emotional- mental
 • Learn to allow emotions move through in a healthy way
 • Learn to be with your fears and recognizing what is behind them

Program:

 • Opening ceremony
 • Personal horsecoaching session
 • Healing yoga practices
 • Feeding your demons practice
 • Closing fire ritual

Time:

10:00 – 17:00

Costs:

195 euros, including a vegetarian lunch, warm drinks, healthy snacks etc.

Amount of participants and location

We work in a small group, maximum 8 participants with 2 trainers, Maruti of Borgs Movement and Jubine Nijmeijer from Wild Horse Coaching. This workshop takes place at Wild Horse Coaching, a private place in nature where 6 horses live together in a herd. Surrounded by the sounds of nature and in the healing presence of the herd we tap in deeply into our own bodies, to find out that feeling free and at easy are so close. Becoming present again in our own bodies and allowing space, openness and warmth are the natural needs of all of us, especially in these changing times.

About Maruti:

For Maruti yoga is her life
She needed the practises for herself to help her heal and see what is real. All that she was taught and learned from her live has enabled to be fully alive. From here Maruti she able shares with you from a place of experience and deep love, she has learned to really listen. Maruti uses different movements derived from various teachings, such as Hatha Yoga, Tai Chi, Qigong, Tibetan Buddhist Practices.

About Jubine:

Jubine studied system horsecoaching in 2012/2013. At the same time yoga wisdom teachings came into her life. She is now a very experienced and certified horsecoach. She has integrated a somatic and energetic approach into her work as a horse coach. She has learned from her own process to unconditionally be present. From here she shares her experience with you, so you can release (traumatic) stress in your life with the support of the horses in a safe setting.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Workshop Wild Healing Journey 14 januari 2022”

Your email address will not be published. Required fields are marked *