Herfst Wild Healing Journey met Paarden zaterdag 30 september

75,00 incl BTW

In het energieveld van de paarden zullen we verschillende yoga en meditatie oefeningen te doen, zodat we uit ons hoofd in ons lichaam komen.
We laten – door bewegingen van het lichaam en door te werken met de meer subtiele laag van ons lichaam – spanningen die we vasthouden in onze mentale, emotionele en fysieke laag los.

10 op voorraad

Categorie:

Wild Healing Journey met Paarden
Lichaam – Energie – Rituelen

In contact met paarden zullen we verschillende lichaamsgerichte oefeningen te doen, zodat we uit ons hoofd in ons lichaam komen. Blokkades, oftewel energetische knopen in deze lagen, worden in aanwezigheid van de paarden zichtbaar. We laten – door bewegingen van het lichaam en door te werken met de meer subtiele laag van ons lichaam – spanningen die we vasthouden in onze mentale, emotionele en/of fysieke laag los.

Ons energetische lichaam begint in het veld van de paarden te spreken. Dit deel van ons wordt vaak onderdrukt en is gedomesticeerd, terwijl dit deel van ons in wezen wild en vrij is, als een paard. Het is onze innerlijke wijsheid dat zich authentiek en puur weet uit te drukken.

Ons subtiele lichaam is van een onmetelijke intelligentie; het Weet hoe door blokkades heen te bewegen en deze te bevrijden.

Paarden helpen ons in dit proces; om de energie weer vrij te laten stromen. Paarden vertegenwoordigen levensenergie, ook wel prana genoemd. Zij helpen ons om ons lichaam, onze energie en ons denken in balans te brengen. Dit is de basis voor meditatie.

Met behulp van een rituelen met de natuurelementen (waaronder bv een vuurritueel) leggen we een dieper contact met onze intuïtie en met onze innerlijke kracht.

Tijdens deze workshop werken we met somatisch lichaamswerk, chakra’s, klank, healing yoga, de natuurelementen en rituelen. We werken direct in het energieveld van de paarden, maar er zullen ook enkele oefeningen worden gedaan in de workshopruimte van Wild Horses.

Tijd
10.00-13.00

Kosten
75 euro, inclusief warme dranken en een gezonde snack.

Deze workshop is voor iedereen toegankelijk. Ervaring met energiewerk of yoga is niet vereist.

~ Engelse tekst ~

Wild Healing Journey with Horses
Body – Energy – Rituals 

In contact with horses we will do different body-oriented exercises, so that we come from our head into our body. We release – through movements of the body and by working with the more subtle layer of our body – tensions that we hold in our mental, emotional and / or physical layer. Blockages, or energetic knots in these layers, become visible in the presence of the horses.

Our energetic body begins to speak in the field of the horses. This part of us is often repressed and domesticated, when this part of us is essentially wild and free, like a horse. It is our inner wisdom that knows how to express itself authentically and purely.

Our subtle body is of immeasurable intelligence; it Knows how to move through and release blockages.

Horses help us in this process; to let the energy flow freely again. Horses represent life energy, also called prana. They help us to balance our body, energy and mind. This is the basis for meditation.

By performing rituals with the elements of nature (including a fire ritual for example) we establish a deeper contact with our intuition and with our inner strength.

During this workshop we work with somatic bodywork, chakras, sound, healing yoga, the elements of nature and rituals. We work directly in the energy field of the horses, but some exercises will also be done in the workshop space of Wild Horses.

Time
10.00-13.00

Costs
75 euro, including warm drinks and a healthy snack.

This workshop is accessible for everybody. No prior experience with body/energy work or yoga is required.